Espoo kerää nyt näkemyksiä asukaskyselyllä ja pyytää osallistumaan asukastilaisuuteen.
Tästä julkaisusta löydät tarvittavat linkit ja tiedot.


Vastausaika asukaskyselyyn on päättynyt.

Asukastilaisuus pidetään 25.10. klo 17.30-20.00 Opinmäen koululla. / Resident meeting at Opinmäki school
Asukastilaisuuteen tulee ilmoittautua etukäteen. Pre-reqister is required.
Käy ilmoittautumassa täällä / register here: bit.ly/henttaa2510

Muista tämä, kun osallistut tilasuuteen: (background info, unfortunately Finnish only)

  1. Tässä asukastilaisuudessa ei käsitellä kylämme sisäisiä asioita, vaan kylämme oikeutta olla, elää ja liikkua meille mahdollisella tavalla kotiin ja täältä pois.Tähän tilaisuuteen on kutsuttu Lillhemtin ja Suurpellon asukkaat sekä joukko muita ihmisiä.
  2. Espoon valtuustoryhmien julkilausuma sanoo, että autoilun ja muiden liikkumismuotojen vastakkainasettelun aika on ohi. Virkamiehillä on oma kantansa.
  3. Suurpeltoseuran käyttämät argumentit Vanhan Lillhemtintien ja Maakirjantien pysyvään suljettuna pitämiseen liittyvät pääosin kaupungin antamiin lupauksiin ja epärealistisiin suunnitelmiin. Tässä ei ole perimmältään kyse Lillhemt-Suurpelto -vastakkainasettelusta, vaan norsun kokoisesta kaupungin tekemästä virheestä Lillhehmtin sivuuttamisessa osana prosessia. Tähän tarvitaan ratkaisu nyt kiireesti.
  4. Yhden tien kapasiteetti ei riitä Lillhemtin ja Suurpelto III asukkaille, joita tulee kaavoituksen mukaan yhteensä XXXX. Huom! Tämä alue on kyselyssä piirretty osaksi Lillhemtiä, mitä se ei kaavan mukaan ole. Rakentamatta ovat vielä Suurpelto IV ja V, joiden mukanaan tuomaa liikennevirtaa ei ole 
  5. Kaiken liikenteen ohjautuminen Suurpellon asuinalueen ja Opinmäen koulun välistä on vastuutonta ja hengenvaarallista.
  6. Kun tulet mukaan tilaisuuteen, osallistu rohkeasti ja reippaasti, argumentoi napakasti ja asiallisesti ja ole ystävällinen kaikille osallistujille. Sellainen on meidän tapamme.

On erittäin tärkeää, että kaikki vastaamme kyselyyn, ja mahdollisimman moni meistä Lillhemtin kyläläisistä osallistuu asukastilaisuuteen.

Valitettavasti kyselyn laadussa on toivomisen varaa. Siinä asetetaan vastakkain viheryhteys ja autoilu sen sijaan, että käsiteltäisiin todellisia ongelmia: yhden tien turvattomuutta ja riittämätöntä kapasiteettia sekä sen aiheuttamaa turhaa kiertelyä, Suurpellon tonttikatujen liikennettä, Opinmäen koulun ja asuinalueen lävistävää liikennettä ja autoreittien vaihtoehtojen puutetta. Tämä siitä huolimatta, että Espoon strategiassa sanotaan, että autoilun ja muiden liikkumismuotojen vastakkainasettelun aika on ohi.

Koska kysely laatu ontuu pahasti, kannattaa miettiä vastatessaan minkälaisia pitkällekin vietyjä ja väärään suuntaan johtavia tulkintoja vastauksista voi tehdä – ja vastata tämä mielessään…

Näkökulmia joita voi hyödyntää kyselyä täytettäessä:

Alueen liikennesuunnitelmat ovat osoittautuneet toimimattomiksi jo nykyisillä liikennemäärillä. Tilanne tulee entisestään vain pahentumaan, sillä Suurpelto III (1000 asukasta), IV ja V sekä Lillhemtin lisärakentaminen tuovat merkittävästi lisää asukkaita ja siten moninkertaisesti liikennettä Lillhemtintielle.

Liikenne menee nyky kaavassa Opinmäen koulun edestä ja koulun ympäristö tukkeutuu pahasti jo nykyisellä liikennemäärillä ja aiheuttaa suurta huolta koululaisten turvallisuudesta. Mielikuva; on pimeää ja sataa vettä marraskuisena aamuna, kello on 8:10, vastaan tulevien autojen valot häikäisee ja lapsilla on kiire kouluun ja hyppivät milloin mistäkin välistä eteen… Maakirjantiellä liikenne on vähäisempää ja näkyvyys huomattavasti parempi, jolloin vastaavaa riskiä ei Maakirjantiellä pääse syntymään.

Tarvitaan edes jotenkin toimivat yhteydet erityisesti Olarin/Länsiväylän/Ylismäentien suuntaan. Syyt: työpaikkakeskittymät (Keilaniemi, Helsingin keskusta, Ruoholahti jne.), länsimetron liityntäpysäköinti, alueen palvelut (julkiset palvelut ja esim. Iso Omena), Henttaa kuuluu Suur-Matinkylään ja siihen suuntaan pitää päästä sujuvasti. 

Pelastusajoneuvojen ja asukkaiden pääsy Lillhemtiin ja osaan Suurpelto III-alueen länsiosia ei voi olla yhden häiriöalttiin ajoyhteyden varassa.

Ihmiset eivät käytännössä kierrä Henttaankaaren kautta Ylismäentielle, vaan moni valitsee luontaisesti reitikseen Maakirjantietä pienemmän tonttikadun Piilipuuntien läpi ajamisen Maakirjantielle. Todellisuudessa siis tien avaaminen vaikuttaa liikenteellisesti vain muutamaan Maakirjantien loppupään pientaloon. Näiden kohdalla on useita vaihtoehtoja huolehtia liikenteen turvallisuudesta.

Suurpellossa voidaan tavoitella autottomuutta, mutta Lillhemtissä se on täysin mahdotonta. Autoliikenne on ohjattava jostain eikä nykyinen asemakaava tarjoa tähän edes välttävästi toimivaa ratkaisua. Espoon strategiassa

Lillhemtintien toteutus Suurpelto III:ssa on epäonnistunut. Lisäksi alueen liikennejärjestelyjä suunniteltaessa ei ole huomioitu asianmukaisesti Kehä II/Länsiväylä-risteyksen ruuhkautumista, länsimetron vaikutuksia ja Suurpellon toimistotilojen muuttumista asuinrakentamiseen.

Monet kaupungin materiaaleissa pyörineet argumentit ovat myös melkoisen huteralla pohjalla, kuten kaupungin tiedotteessa mainittu viherkäytävä tai hiihtolatu. Todellisuudessa Vanhan lillhemtintien kohdalla kyseisen ”viherkäytävän” ja ”hiihtoladun” poikki menee joka tapauksessa kulku kiinteistölle. Toisaalta viherkäytävä risteää Piilipuuntien ja storhemtintien kanssa, miksi ei siis Vanha-Lillhemtintien?

Muita argumentteja voi kaivaa esimerkiksi vanhoista kannaotoistamme täältä

Asukaskysely ja asukastilaisuus