Ajankohtaista juuri nyt (päivitetty 2.12.2022)

Tieasiaa käsitellään kaupunginhallituksessa 5.12.2022.

Vaikka asia ei ole päätösasiana agendalla, niin kaupunginhallitus voi silti asiaan liittyen tehdä päätöksiä.
NYT siis kannattaa laittaa viestiä kaupunginhallituksen jäsenille tien avaamisesta.

Voit hyödyntää viestinnässäsi Omakotiyhdistyksen kaupunginhallitukselle lähettämän kirjeen sisältöjä, löydät sen täältä. http://www.henttaa.fi/wp-content/uploads/2022/12/11-2022-KH_lle-asukastilaisuudesta-ja-asukaskyselysta.pdfArgumentteja mitä voi viestinnässään hyödyntää:

1) Alueen liikennemäärät ovat moninkertaistumassa eikä ajoyhteys toimi edes nykyliikenteellä. Nyt asemakaavan mukaista ajoyhteyttä (Lillhemtintie) käyttävät Lillhemtin noin 800 asukasta, pieni osa Suurpellon nykyisistä asukkaista ja Opinmäen koulun saattoliikenne. Ajoyhteyden heikosta toteutuksesta johtuen liikenne ruuhkautuu pahoin Opinmäen koulun ympäristössä aamuisin jopa korona-ajan vähäisillä liikennemäärilläkin. Jatkossa ajoyhteyttä käyttävät aiempien lisäksi Suurpelto III:n noin 1 000 asukasta, Lillhemtin täydennysrakentamista seuraavat noin 400 uutta asukasta sekä huomattava osa Suurpelto IV ja V:n noin 5 300 asukkaasta ja 2800 työpaikasta. Lisäksi sillä tulee kulkemaan Kuurinniitystä tulevan joukkoliikennekadun bussit.

2) Turvallisuuteen liittyvät ongelmat ovat moninaiset (koululaiset, poikkeustilanteet, pelastusajoneuvojen kulku). Ainoa ajoyhteys on linjattu koulun ja asuinalueen välistä siten, että valtaosan Opinmäen oppilaista on ylitettävä tämä tie eikä virkamiesten mukaan turvallisuutta ja sujuvuutta koskevia ongelmia voida ratkaista esim. rakentamalla alikulut nykyisten suojateiden tilalle. Vanha ajoyhteys on näiltä osin selkeästi parempi. Sen ylittämään joutuvat oppilaat ovat pääosin vanhempia ja joka tapauksessa Olarin/Ylismäentien suuntaan kulkevat ajavat uudeltakin reitiltä Piilipuuntien kautta ko. ylityskohtaan. Asemakaavan mukaisissa liikennejärjestelyissä Lillhemtiin tulee vain yksi ajoyhteys, joka on toteutukseltaan hyvin häiriöalttis ruuhkautumisen lisäksi. Poikkeustilanteissa pelastusajoneuvojen pääsy alueelle voi estyä tai hidastua ratkaisevasti ja toisaalta asukkaat voivat olla estyneitä pääsemään pois alueelta / alueelle. Tähän puutteeseen ovat kiinnittäneet huomiota myös pelastusviranomaiset.

3) Laadittavan pysyvän ratkaisun tulee ratkaista ongelmat kuljettaessa alueelta etelään / Olarin suuntaan. Länsiväylän ja Ylismäentien suunta on hyvin tärkeä. Turunväylän suuntaan tulevaisuudessa Suurpellon uusien asuinalueiden läpi kiertelevä uusi reitti ei ratkaise tätä kaavoituksessa tapahtunutta suunnitteluvirhettä. Työpaikkakeskittymiin (erityisesti Keilaniemi ja Helsingin keskusta) pääsyn näkökulmasta Länsiväylän suunta on keskeisin ja toisaalta Espoon muiden alueiden rakentamisen takia Turunväylän on ennakoitu ruuhkautuvan hyvin pahasti tulevina vuosina. Alueen palvelut sijaitsevat myös Olarin/Matinkylän suunnassa ja alue kuuluu Suur-Matinkylään. Ylismäentien suunta on hyvin tärkeä myös joukkoliikenteen kannalta, koska sitä kautta on kulku länsimetron liityntäpysäköintiin (=”Lillhemtin joukkoliikenneyhteydet” huomioiden liityntäbussiliikenteen ratkaisut) ja Kehä II / Länsiväylä risteyksen ruuhkautuminen ohjaa liikennettä kulkeutumaan toisin kuin esim. Henttaan liikennejärjestelyjä kaavoittaessa on ajateltu. Asemakaavan mukainen tilanne johtaa alueelta poistumiseen kuluvan ajan kohtuuttomaan kasvuun ja toisaalta Suurpellon asuinkaduilla tapahtuvat läpiajon turhaan kasvuun.

4) Vanhan ajoyhteyden avaamiseen ei liity mitään tosiasiallisia ongelmia ja se on myös kustannustehokkain vaihtoehto. Tämä on toteuttavissa marginaalisilla muutoksilla Suurpelto III:n kaavaan, hyödyt ylittävät haitat moninkertaisesti. Ajoyhteys sijaitsee Suurpelto III:n reunassa, joka on monessa mielessä hyvä ratkaisu asukkaiden kannalta. Keskuspuiston virkistyskäyttö ei häiriinny, koska virkistyskäyttö ajoittuu pääosin eri aikaan kun työmatkaliikenne ja toisaalta ylityspaikka on toteutukseltaan toimiva suhteessa liikennemääriin. Tarvittaessa voidaan harkita myös siltaratkaisua kuten on tehty uuden ajoyhteyden osalta. Maakirjantien varressa tien varressa sijaitseville muutamille taloille ei aiheudu kohtuutonta haittaa, koska raskasliikenne voidaan rajata pois, ajonopeudet ovat maltillisia (30 km/h rajoitus ja lyhyt yksikaistainen osuus juuri ennen taloja rauhoittaa liikennettä) ja kevyen liikenteen ratkaisuja voidaan parantaa mm. lisäämällä uusi suojatie, jota alueen asukkaatkin esittivät lisättäväksi. Tielinjauksen sijaitseminen osittain kaavoitettujen tonttien päällä voidaan ratkaista siirtämällä tielinjausta hieman Touhulan / Keskuspuiston suuntaan alueelle, joka on kulkukelvotonta ryteikköä. Mikäli tähän ei ole halua, toimiva kaksisuuntainen liikenne voidaan järjestää hyödyntämällä ns. kylätie-konseptia lyhyellä osuudella. Lillhemtinpuiston suunnitelmia voidaan muuttaa pieneltä osin ja alueen vieressä sijaitsee virkistyskäyttöön mahtava Keskuspuisto. Puheet puiston tuhoutumisesta ja alueen suunnitteluideologian tuhoutumisesta ovat vahvasti yliampuvia ja toisaalta ei ole tunnistettu parempiakaan vaihtoehtoja. Muut vaihtoehdot vaativat joko hyvin mittavia muutoksia Suurpellon asemakaavoihin, Suurpellon rakentamisen keskeyttämistä ja ovat kustannuksiltaan hyvin mittavia. Keskuspuiston läpäisevää tieyhteyttä ei taida kukaan edes pitää vaihtoehtona.

Arguments that can be utilised in English
1) Traffic is increasing, and the systems do not work even with present situation, let alone when there are the 3500 Suurpelto III, IV and V residents and 2800 jobs

2) Problem related to safety are very concerning. If the temporary road connection closes the only driveway to Lillhemt is between Suurpelto residential area and a primary school. Rescue services can reach Lillhemt with only driveway only. Both the police and the rescue services have unofficially recommended keeping the road open.

3) Driving to Länsiväylä and Ylismäentie must be solved. The public services and transport are located in this direction, and closing the temporary road would make driving to this direction very awkward. In addition, the driving routes inside Suurpelto are not planned for such traffic. For example, Piilipuuntie is a small road where flat doors open to the street. While Suurpelto’s traffic can be based on public transportation, Lillhemt’s traffic cannot. Lillhemt is not Suurpelto, and the car traffic to Lillhemt just cannot be overlooked.

4) There are no factual problems or costs related to keeping the road open. Only marginal changes are needed in the detail plan, and the benefits clearly exceed drawbacks. Bidirectional traffic can be organised with so called village road concept. Opinions on destroying the Central par kare badly exaggerating, there are only some swamp and bushes in the area next to the road. No better alternatives are given.

Kaupunginhallitus

(KH osoitteet korjattu 16.5.2022 /  21:36)

henrik.vuornos@gmail.com
kai.mykkanen@eduskunta.fi

Tiina.elo@vihreat.fi
henna.partanen@vihreat.fi

maria.guzenina@eduskunta.fi
muha000@hotmail.com

simon@simonelo.fi
sammallahti.tere@gmail.com

mikko.laakso@alumni.aalto.fi
markku.markkula@aalto.fi

pia.kauma@eduskunta.fi
palomakiulla@gmail.com

mia.laiho@eduskunta.fi
es@elenastenholm.fi

mervi@mervikatainen.fi
noora@haybay.fi

mikkikauste@gmail.com
ollipekka.paasivirta@gmail.com

peppi.seppala@gmail.com
nora.stenvall@gmail.com

juri.aaltonen@outlook.com
jaana.wessman@iki.fi

arja.juvonen@eduskunta.fi
hennakajava@gmail.com

ari.ampuja@outlook.com
teemu.lahtinen@iki.fi

christina.gestrin@gmail.com
karin@karincederlof.fi

antero.laukkanen@eduskunta.fi
sara.saramaki@gmail.com

Tekninen lautakunta / Technical board

Jäsenet ja varajäsenet:

simo.gronroos@gmail.com
aulikki.pentikainen@live.com

heidi.hanhela@kokoomusnuoret.fi
timo@haukisalpa.com
hannu.heikkinen@gmail.com
jaakko.karas@blueenergies.fi
heikkiseppa1@gmail.com
lauri.uski@gmail.com
palomakiulla@gmail.com
mia.nores1@gmail.com
pauliina.ilkko-ervasti@hotmail.com
elina@elinawanne.fi
janne.k.hirvasvuopio@gmail.com
sorri69@gmail.com
marjaanasiivolaespoo@gmail.com
emmi.elina.ahonen@gmail.com
camillalindy@gmail.com
merva.mikkola@gmail.com
aulikki.pentikainen@live.com
helleanu10@gmail.com
riikka.ahonvala@outlook.com
vuorimerja@gmail.com
simo.gronroos@gmail.com

fred.granberg@gmail.com
linda.p.sederholm@gmail.com
tommi.halkosaari@gmail.com
topi@haarlaa.fi

Kaupungin virkamiesten yhteystiedot:
Harri.tanska@espoo.fi
Olli.isotalo@espoo.fi
Torsti.hokkanen@espoo.fi
aila.valden@espoo.fi
salla.makela@espoo.fi


Löydät teknisen ja kaupunkisuunnittelulautakunnan sekä kaupunginhallituksen yhteystiedot halutessasi myös kaupungin sivuilta.Aikaisempia kannanottoja
Aikaisemmat Lillhemtin omakotiyhdistyksen kannanotot Maakirjantien avaamisen puolesta löydät alla olevista linkeistä.
Kirje tekniselle toimelle 6.10.2020
Kirje kaupunginhallitukselle 11.10.2020
Kaupunginhallituksen jäsenille 20.10 lähetetyn kirjeen faktaliite
Kirje tekniselle lautakunnalle 9.11.2020
Kirje kaupungin valtuuston jäsenille 14.11.2020
Kirje tekniselle toimelle 22.11.2020
Oikaisuvaatimus tien avaamiseen 21.12.2020
<– täydentyy tuoreempien osalta –>

Kirje kaupunginhallitukselle 21.5.2022