Kylästä löytyy laajasti osaamista eri asioista ja innokkuutta osallistua yhdessä tekemiseen. Se on myös hauskempaa, saamme entistä parempia tuloksia aikaiseksi eikä tekeminen kuormita yksittäisiä ihmisiä. Yhteistyö myös tiivistää kylähenkeä kun yhdessä tehdään yhteistä.

Nykypäivänä kaikki ovat kiireisiä ja identiteettiäkään ei määritä enää niinkään se missä asuu – vaan se mitä haluaa tehdä. Tähän yhtälöön haluttiin rakentaa kevyt ja helppo tapa osallistua yhteisiin asioihin kylällä. 

Lopputuloksena vuosikokoukselle esiteltiin malli toimikunnista – tietyn aihealueen ryhmistä. Idea on mahdollistaa osallistuminen matalalla kynnyksellä itseä kiinnostaviin asioihin ja teemoihin – silloin kun se itselle sopii.  Toimikuntia voisi verrata vaikka kukan terälehtiin, jotka johtokunta sitoo kokonaisuudeksi. 

Vuosikokouksessa esiteltiin mahdolliset toimikunnat seuraavan kuvan kautta.


Esimerkinomaisesti työnjakoa esiteltiin vuosikokouksessa seuraavasti;

Johtokunta
Jäsenet mukana eri toimikunnissa; edustavat “omaa toimikuntaa” johtokunnan kokouksissa
– Pitää kokonaisuus kasassa 
– Linkki eri osa-alueiden välillä
– Yhdistyksen talous

Kaupunkiin vaikuttaminen
Kyvykkyys ja halu vaikuttaa poliitikoihin ja virkamiehiin
Esim:
– Kaava-asioiden lobbaus 
– Kaupungin asiantuntijoiden osallistaminen keskusteluun

Kylän kehittäminen
Teknisempi osaaminen ja kiinnostus
– Siivoustalkoot ja lavat
– Erilaiset aurinkopaneeli illat yms

Kylätuvan käyttö
Yhteinen tila kokoontua tärkeä ja merkityksellinen
Esim:
– Kehittää tuvan käyttöä ja aktivoi kyläläisiä tuvan käyttöön 
– Huolehtii tuvan lainauksista ja vuokrauksista
– Tuvan käytön yhteistyömahdollisuudet

Lillhemtin Sanomat
Tarinankerronta, kirjoittaminen, viestintä
Esim:
– Miettii yhdessä aiheita lehteen
– Kirjoittaa juttuja sanomiin

Kylätoiminta
Sosiaaliset tapahtumat ja yhteisöllisyys
Esim:
– Kyläjuhlat
– Tapahtumien ja aktiviteettien järjestäminen


Johtokunta päättää toimikuntien perustamisesta ja kunkin toimikunnan tehtävästä tulevissa kokouksissaan

Voit jo nyt ilmiantaa itsesi tai kaverisi toimintaan mukaan vaikkapa tällä lomakkeella.