Lillhemtin Omakotiyhdistys on yksi Espoon monista, aktiivisesti toimivista omakotiyhdistyksistä. Yhdistyksen nimessä oleva Lillhemt viittaa alueen ikivanhaan nimeen. Nykyisin alue tunnetaan myös Henttaana. Joissain yhteyksissä nimi Henttaa käsittää lisäksi myös Suurpellon alueen. Yhdistyksen alue kuuluu Suur-Matinkylään, jonka muodostavat Matinkylä, Olari ja Henttaa. Nykyisin Lillhemtissä asuu n. 500 asukasta, Espoon keskuspuiston kupeessa.

Alue on monessa mielessä kylä keskellä kaupunkia. Vaikka se on kaupunginosa, se on samalla yksi Espoon 60:stä kylästä, sillä Espoossa on edelleen olemassa kaupunginosajaon rinnalla jako kyliin. Kylärajat ovat vuosisatoja vanhoja ja kuvastavat aikaa, jolloin kyläkeskusten välissä oli laajoja asumattomia takamaita. Kylä rajautui perinteisesti suureen viljelyaukeaan, jota pidettiin eteläisen Espoon arvokkaimpana säilyneenä kulttuurimaisemakokonaisuutena. Nyt pelloille rakentuu Suurpelto, monen tuhannen asukkaan asuinalue.

Sääntöjensä mukaisesti ( 2 §): ”Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pienkiinteistönomistajain yhdyssiteenä ja valvoa heidän taloudellisia ja paikallisia etujaan sekä edistää kiinteistön omistusta ja hallintaa koskevia harrastuksiaan.”

Tarkoituksen toteuttamiseksi (3 §): ”- – järjestää yhdistys kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, tekee viran-
omaisille esityksiä ja anomuksia ja pyrkii saamaan pien-
kiinteistönomistajaedustajia asianomaisiin kunnallisiin ja valtiollisiin elimiin. – – ”

Säännöissä määriteltyjen tehtävien lisäksi yhdistys pyrkii lisäämään alueen viihtyvyyttä ja sen asukkaiden yhteenkuuluvuutta. Yhdistys mm. julkaisee kylän omaa lehteä, järjestää vuosittain siivoustalkoot, kyläjuhlat sekä muita asukkaita yhteen tuovia tapahtumia. Vuonna 2005 yhdistykselle myönnettiin Vuoden viherteko -palkinto. Vuoden 2007 aikana yhdistys kunnosti Lillhemtin talon viereisen alueen puistomaiseksi viheralueeksi.

Lillhemtin Omakotiyhdistys ry. on yksi Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto ry:n (EKYL) ja Espoon Omakotiyhdistysten keskusjärjestö ry:n (EOK) jäsenjärjestöistä.

Lisätietoa verkkosivujen kuvien tekijänoikeuksista täällä